• Սենյակ 2204, Shantou Yuehai Building, 111 Jinsha Road, Shantou City, Guangdong, China
  • jane@stblossom.com

Ձեռնարկությունների մշակույթ

4

Վերաբերմունքները որոշում են ամեն ինչ

2

Նպատակները սահմանում են ուղղությունը

3

Ավելի լավ է անել

1

Ոչ մի մանրամասներ, ոչ մի հաջողություն